Dvě medaile ze Šumperka

4. 3. 2012 07:46

Hobby děti-I (6 párů): Daniel a Barbora Borůvkovi 3. místo

Hobby děti-I (6 párů): Daniel a Barbora Borůvkovi 3. místo
Hobby děti-II (13 párů): Daniel a Barbora Borůvkovi 6. místo (finále)
Junior-I-D STT (7 párů): Richard a Anička Pánkovi 3. místo