Nové třídy!

5. 5. 2012 18:24

Po minulém víkendu, kdy si novou třídu B vytančili Patrik Vymětal a Hana Brunclíková a třídu C Richard a Anička Pánkovi, tu máme další úspěch! Třídu C v latinských tancích dnes

Po minulém víkendu, kdy si novou třídu B vytančili Patrik Vymětal a Hana Brunclíková a třídu C Richard a Anička Pánkovi, tu máme další úspěch! Třídu C v latinských tancích dnes získali Marek Chytil a Kristína Freyová!