Bohatý říjen – zisk pěti vyšších tříd!

15. listopadu 2013
Za měsíc říjen sklidil náš klub opravdu bohatou úrodu. Hned na první soutěži v Blansku jsme měli velkou účast jak dospělých, tak i juniorů. Lukáš Hanzlík a Bára Truhlářová se v kategorii Dospělí-D-STT (9) probojovali do finále, Matěj Očenášek s Eliškou Koldovou předvedli perfektní výkon – v Dospělí-B-STT (13) se probojovali až na druhé místo a v Dospělí-B-LAT (15) na třetí místo. Úspěch měl také juniorský pár Vilém s Nelou Šírovou, který vyhrál bronz z Jun-I-B-LAT (6). Avšak jedna z největších radostí této soutěže byl výsledek Marka Chytila a Elly Steckerové, kteří se v kategorii Jun-II-C-LAT (12) umístili na druhém místě a získali tak vyšší třídu B! Velmi úspěšní byli i Roman Pecha s Katkou Srostlíkovou, v Jun-II-B-LAT (10) skončili na druhém místě a kategorii Jun-II-B-STT (14) dokonce vyhráli. V této kategorii soutěžili i Richard a Anička Pánkovi, kteří obsadili šesté místo. O týden později byla pořádána soutěž v Benešově, kam si pro stříbrnou medaili přijel Adam Jendrulek s Ivou Riederovou. Soutěžili v kategorii Dospělí-A-LAT (26). Tentýž den proběhla soutěž i v Hradci Králové, odkud naše taneční páry také neodjely s prázdnou. Velice se dařilo dvojčatům Vilémovi a Nele, mají zlato z Jun-II-C-STT (11) a stříbro z Jun-II-B-LAT (6). Lukáš Hanzlík s Bárou Truhlářovou si z Dospělí-D-STT (6) odvezli bronz. Soutěžemi se to jen hemžilo a my nezapomeneme ani na Přelouč, kde v kategorii Dospělí-C-LAT (7) obsadil druhé místo Pavel Grepl s Radkou Slavotínkovou. Jako každý rok, tak i letos se konala soutěž Open Ostrava. Začalo to juniorskými kategoriemi, v Junior-I-STT (15) obsadili 9. místo sourozenci Dan a Bára Borůvkovi, v Junior-II-STT (22) obsadili 17.místo Roman Pecha s Katkou Srostlíkovou a v Junior-II-LAT (26) obsadili 7.místo Dominik Homola s Mirkou Uvízlovou. Pokračovalo to mládeží, kde v Youth-LAT (29) obsadil 25.místo Jakub Zárybnický s Kristýnou Pořízkovou a místo o příčku níž Matěj Očenášek s Eliškou Koldovou. Na závěr tancovali dospělí a náš klub reprezentoval Radim Stupka s Terezou Jendrulkovou. V kategorii WO-Adults-STT (49) se umístili na 24.místě a v WO-Adults-LAT (72) na 30.místě. Týden uběhl jako voda a máme tu další víkend doslova nabitý soutěžemi. Do Říčan u Prahy se vydal Pavel Grepl s Radkou Slavotínkovou, kteří se probojovali na páté místo v Dospělí-C-LAT (14). Soutěže opět v Hradci Králové se zúčastnily převážně naše juniorské páry. V kategorii Jun-II-C-STT (9) vyhrál stříbro Vilém s Nelou, v Jun-II-B-STT (7) se probojoval na třetí místo Roman s Katkou a v Jun-II-B-LAT (11) na místo druhé. Tuto kategorii suverénně vyhrál Dominik s Mirkou. Také taneční liga byla úspěšná. V TL-Jun-I-LAT (16) skončili na osmém místě Vilda s Nelou, v TL-Jun-II-STT (19) skončili na 9.místě Roman s Katkou, a na 16.místě Ríša s Aničkou. Krásný výkon předvedl Dominik Homola s Mirkou Uvízlovou v TL-Jun-II-LAT (18), kde obsadili druhé místo. Na soutěž do Zbraslavi se vydal opět Pavel s Radkou, odvezli si bronz z Dospělí-C-STT (13) a páté místo z Dospělí-C-LAT (13). Na další soutěži v Brně se opět vyznamenali Dan s Bárou, kterým patří dvě druhá místa, v Jun-I-C-STT (8) a v Jun-I-C-LAT (9). V kategorii Jun-II-D-STT (10) skončili na 6.místě Tomáš Kreuzinger a Petra Slezáková. I v dospělých kategoriích máme co slavit. V Dospělí-D-STT (17) obsadil 7.místo Jakub Janků s Lenkou Dobešovou a tím tak získali dostatečný počet bodů pro vyšší třídu C! V Dospělí-D-LAT (15) obsadil tento pár druhé místo. Ani Matěj Očenášek s Eliškou Koldovou zde nezaháleli. V Dospělí-B-STT (6) vyhráli zlatou medaili a v Dospělí-B-LAT (7) stříbrnou. Zmíním se také i o soutěži v Uherském Hradišti, kde v Dospělí-D-LAT (13) obsadil 4.místo Jakub s Lenkou a v Dospělí-B-STT (20) obsadil třetí místo Matěj s Eliškou. Tento pár byl čtvrtý v Dospělí-B-LAT (15). Ač víme, že tomu tak není, tento podzimní měsíc se zdá být z hlediska soutěží nekonečný. Proběhla také další soutěž v Drnovicích, která pro nás měla obrovský význam. Odvezli jsme si z ní krásných deset medailí: V Jun-I-C-STT (10) patří první místo Danovi a Báře, třetí místo Vildovi a Nele, v Jun-I-C-LAT (11) opět první místo pro Dana a Báru, v Jun-II-B-STT (11) vyhrál zlato Roman s Katkou a z Jun-II-B-LAT (14) mají stříbro, bronzovou medaili mají Lukáš s Bárou z Dospělí-D-STT (6) a druhé místo obsadil Pavel s Radkou v Dospělí-C-STT (8). Třešničkou na dortu je druhé místo Jakuba a Lenky v Dospělí-D-LAT (13). Tento pár tím tak totiž získal vyšší třídu C! Ještě větší gratulace však patří Matěji a Elišce, kteří vyhráli kategorii Dospělí-B-LAT (12), vyhráli rovněž i kategorii Dospělí-B-STT (13), díky čemuž získali krásnou vyšší třídu A ve standardních tancích! Z Mladé Boleslavi jsme si dovezli také chvályhodné výsledky. V kategorii Dospělí-A-LAT (38) se probojovaly do finále oba naše taneční páry. Čtvrté místo patří Adamu Jendrulkovi a Ivě Riederové a místo šesté Jakubu Zárybnickému a Kristýně Pořízkové. V kategorii TL-Dospělí-STT (29) jsme měli tři zástupce. Šesté místo obsadil Miroslav Hýža s Marií Hýžovou, sedmé místo Radim Stupka s Terezou Jendrulkovou a osmé místo Adam s Ivou. V neposlední řadě proběhla soutěž v Příbrami, která byla velmi důležitá pro Pavla Grepla a Radku Slavotínkovou. Tento pár vyhrál kategorii Dospělí-C-STT (5) a vyhrál rovněž i kategorii Dospělí-C-LAT (13), kde získal vyšší třídu B! Na závěr bych se chtěla zmínit o ostaršení našeho juniorského páru Dana Borůvky a Báry Borůvkové, kteří již na svém kontě měli ve standardních tancích 341 bodů a F 11, a v latinskoamerických tancích 253 bodů a F 6. Díky ostaršení tedy získali vyšší třídy B u obou tanců. Hana Chytilová
PŘIDEJ SE K NÁM
A OBJEV LÁSKU K TANCI
Chci tančit

Kontakt

Taneční klub

Taneční klub Olymp Olomouc

Jiráskova 25, 779 00 Olomouc
IČO: 68347286
[email protected]
Kontaktní detaily

Taneční sály

Taneční centrum při FZŠ Holečkova

Holečkova 10, 779 00 Olomouc
(vchod brankou u zastávky Povel, škola)

Tělocvična Slovanského gymnázia

Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc
(vchod bránou z ulice U reálky)

Podporují nás

Český svaz tanečního sportu
Český svaz tanečního sportu
Město Olomouc
Město Olomouc
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Město Prostějov
Město Prostějov
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura
© 2023 TK Olymp Olomouc, z. s.
Realizace: Jakub Zárybnický
Verze: 5e78c87