Opatření na Taneční lize

26. srpna 2020

AKTUALIZACE 28. 8. 2020

Na víkendové soutěže budou do sektoru A puštěni kromě všech přihlášených sportovců dvě doprovodné osoby na pár. V sektoru A se budou dále nacházet pořadatelé, funkcionáři se stykem s páry. Vstupenka se bude prodávat oproti zápisu jména, příjmení a telefonního kontaktu do seznamu účastníků akce.

Závěrem bych chtěl požádat všechny účastníky akce o maximální zodpovědnost při jakémkoliv náznaku respiračního onemocnění. V takovém případě prosím zůstaňte doma.

AKTUALIZACE 27. 8. 2020

Vážení sportovci a rodiče, z níže zmíněných důvodů rušíme soutěže:

Sobota:
Dospělí-E, Dospělí-D, Dospělí-B

Neděle
Junior-I-E, Junior-I-D, Junior-I-C, Junior-II-B.

Přihlášené páry do soutěže junior-I dnes v noci automaticky spadnou do soutěží junior-II, aby mohli tančit alespoň tyto soutěže. 

Děkujeme za pochopení.

26. 8. 2020

Vážení tanečníci a rodiče,
rád bych Vás tímto seznámil se situací ohledně tanečních soutěží 29. - 30. srpna 2020 ve Šternberku.

Kromě známých komplikací z důvodu hygienických opatření musíme reagovat i na nebývalý zájem a hlad po tanečním sportu z řad tanečníků. V tuto chvíli ve stále probíhajícím přihlašovacím procesu evidujeme 683 přihlášek a časový harmonogram nám začal překračovat únosné meze. Oproti minulým ročníkům, kdy nám velmi záleželo na komfortu tanečníků, jsme nuceni přistoupit k několika nepopulárním krokům, se kterými bychom Vás chtěli dopředu seznámit:

• Bude využito §15.3 Soutěžního řádu pro využití výjimečných postupových klíčů, které umožní co nejhladší průběh soutěží.
• Bude využito maximálního počtu párů na parketu.
• Nebudou se konat vyhlášení výsledků (medaile, poháry a květiny budou předány mimo taneční parket), netýká se Taneční ligy.
• Některé ze soutěží budou úplně zrušeny (netýká se Taneční ligy a postupové soutěže tř. A). O tom, které to budou, rozhodneme zítra (ve čtvrtek) a budeme Vás neprodleně informovat prostřednictvím webu ČSTS.
• Plánovaný harmonogram dozná po uzavření přihlášek výrazných změn.

Dále na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ke dni 27. 7. 2020:
• Všichni účastníci akce budou mít povinnost nosit roušku s výjimkou sportovců.
• Akce bude rozdělena do dvou oddělených sektorů:
o Sektor A: soutěžící, doprovod, pořadatelé, funkcionáři se stykem s páry.
o Sektor B: porota, pořadatelé starající se o porotu, funkcionáři se stykem s porotou, studenti probíhajícího trenérského studia tř. 1.
• Omezení počtu účastníků akce v sektoru A na maximum 500. V pátek formou úpravy propozic upřesníme počet povolených doprovodných osob na základě konečného počtu přihlášených párů. Pracujeme s variantou jedné nebo dvou doprovodných osob na pár.
• Porota bude hodnotit z pódia z minimální vzdálenosti 4 m od sportovců.

Dále jsme kvůli sníženým finančním příjmům akce přistoupili k těmto nepopulárním krokům:
• Zrušení galavečera.
• Zrušení prize money na základě úlevy organizátorů, umožněné Výkonnou radou ČSTS.
• Zvýšení ceny vstupenky doprovodu na 300 Kč.
• Zvýšení ceny startovného na horní hranici Finančního řádu ČSTS.

Přese všechny výše zmíněné komplikace a nepopulární kroky jsme se rozhodli soutěž uspořádat a to zejména z lásky k našemu sportu. A to i přesto, že počítáme s větší finanční ztrátou. Náš organizační Olympteam se vynasnaží, aby Vám připravil důstojný restart taneční sezóny. Srdečně Vás žádáme o pochopení a podporu.

Miroslav Hýža

PŘIDEJ SE K NÁM
A OBJEV LÁSKU K TANCI
Chci tančit

Kontakt

Taneční klub

Taneční klub Olymp Olomouc

Jiráskova 25, 779 00 Olomouc
IČO: 68347286
[email protected]
Kontaktní detaily

Taneční sály

Taneční centrum při FZŠ Holečkova

Holečkova 10, 779 00 Olomouc
(vchod brankou u zastávky Povel, škola)

Tělocvična Slovanského gymnázia

Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc
(vchod bránou z ulice U reálky)

Podporují nás

Český svaz tanečního sportu
Český svaz tanečního sportu
Město Olomouc
Město Olomouc
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Město Prostějov
Město Prostějov
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura
© 2023 TK Olymp Olomouc, z. s.
Realizace: Jakub Zárybnický
Verze: 341617b