Video

MČR DRUŽSTVA 25.11.2018 BRNO

001 . Nástup TK Olymp Olomouc MČR Družstva 25.11.2018
5. 4. 2019
026 . KRAJČA - FIALOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
027 . BUREŠ - ŽOUŽELOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
028 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
029 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
030 . KRAJČA - FIALOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
031 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
033 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
062 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
034 . TSEPELEV - SKALKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
035 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
036 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
037 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
038 . BUREŠ - ŽOUŽELOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
039 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
040 . TSEPELEV - SKALKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
087 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
086 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
085 . PECHA - BANKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
084 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
083 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
082 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
081 . PECHA - BANKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
080 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
079 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
078 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
077 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
076 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
075 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
074 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
073 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
072 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
071 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
070 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
069 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
067 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
066 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
065 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
064 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
063 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
041 . PECHA - BANKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
042 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
043 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
044 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
045 . PECHA - BANKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
046 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
047 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
048 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
049 . PECHA - BANKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
050 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
051 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
052 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
053 . PECHA - BANKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
054 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
055 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
056 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
061 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
002 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
003 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
004 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
005 . HRABAL - HRABALOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
006 . PECHA - BANKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
007 . GREPL - DOBEŠOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
008 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
009 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
010 . ČADÍLEK - ČADÍLKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
011 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
012 . HRABAL - HRABALOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
013 . GREPL - DOBEŠOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
014 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
015 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
016 . ČADÍLEK - ČADÍLKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
017 . HRABAL - HRABALOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
018 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
019 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
020 . KRAJČA - FIALOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
021 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
022 . BUREŠ - ŽOUŽELOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
023 . TSEPELEV - SKALKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
025 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-B/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
024 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
095 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
130 . TSEPELEV - SKALKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
129 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
128 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
127 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
126 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
125 . BUREŠ - ŽOUŽELOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
124 . KRAJČA - FIALOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
123 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
122 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
121 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
120 . GREPL - DOBEŠOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
119 . TOMÁŠEK - HONOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
118 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
117 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
116 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
115 . GREPL - DOBEŠOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
114 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
113 . TOMÁŠEK - HONOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
112 . PECHA - BANKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
110 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
109 . GREPL - DOBEŠOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
108 . TOMÁŠEK - HONOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
107 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
106 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
105 . PECHA - BANKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
104 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
103 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Dos/ 1.kolo
5. 4. 2019
100 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
099 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
098 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
097 . PECHA - BANKOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
096 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
094 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
093 . PECHA - BANKOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
092 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Valčík/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
091 . POZDÍŠEK - DOSTÁLOVÁ/ Slowfox/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
090 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Quickstep/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
089 . PECHA - BANKOVÁ/ Waltz/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
088 . ZUJEVS - KOUŘILOVÁ/ Tango/ MČR Družstva 25.11.2018/ STT-A/ Dos/ FIN
5. 4. 2019
188 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
131 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
132 . HRUŠKA - LÁTALOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
133 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
134 . KRAJČA - FIALOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
135 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
136 . BUREŠ - ŽOUŽELOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-B/ Junior/ 1.kolo
5. 4. 2019
137 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
138 . PECHA - BANKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
139 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
140 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
141 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
142 . PECHA - BANKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
143 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
144 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
145 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
146 . PECHA - BANKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
147 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
148 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
149 . ŠÍR - ŠIŠKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
150 . PECHA - BANKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
151 . MATÝSEK - ŠÍROVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
152 . ZÁRYBNICKÝ - KOZLOVSKÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Dos/ SEM
5. 4. 2019
153 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
154 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
155 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
156 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
157 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
158 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
159 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
160 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
161 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
162 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
163 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
165 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
166 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
167 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
168 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ SEM
5. 4. 2019
169 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
170 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
171 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Chacha/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
172 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
173 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
174 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
175 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
176 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Chacha/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
177 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
178 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
179 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
180 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
181 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Chacha/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
182 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
183 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Jive/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
184 . SVĚNTÝ - PROCHÁZKOVÁ/ Paso doble/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
185 . BORŮVKA - BORŮVKOVÁ/ Rumba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
186 . VEVERKA - KASÁLKOVÁ/ Chacha/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019
187 . ČADÍLEK - BLOKEŠOVÁ/ Samba/ MČR Družstva 25.11.2018/ LAT-A/ Junior/ FIN
5. 4. 2019

Seznamy videí

MČR 10T Kojetín 2020
Interaktivní výuka
MČR LAT Praha 2020
MČR STT Otrokovice 2020
Ostatní
MČR STT 2019 PRAHA
MČR DRUŽSTVA 25.11.2018 BRNO
Taneční festival TK Gradace Kroměříž 22.9.2018 Otrokovice
TK Olymp Záznamy - Taneční liga města Olomouce a Memoriál Dr. Miroslava Hýži Véska 2018
Finálové páry - Taneční liga města Olomouce a Memoriál Dr. Miroslava Hýži - Véska 25.-26. 2018
5th BANDI OK DANCE OPEN 19.5.2018
MČR DRUŽSTVA LAT 24.02.2019 Zlín
Záznamy MČR T10 Kojetín 24.3.2018
Záznamy TK Olymp Olomouc MČR T10 Kojetín 24.3.2018
TK Olymp na MČR T10 Kojetín 24.3.2018
Záznamy MČR STT Sportovní hala STARS Třinec 04.03.2018
Záznamy MČR Lat Praha Lucerna 3.2.2018
TL Frýdlant nad Ostravicí 5.5.2018
MČR LAT 23.02.2019 Zlín
Austrian Pyramid Cup 17.2.2019
MČR DRUŽSTVA STT 3.2.2019 PRAHA
MČR DRUŽSTVA STT POSLEDNÍ KOLA 3.2.2019 PRAHA
Nezařazená videa